szkodniki drewna

Groźny szkodnik lasu

Czytaj więcej
image

Drwalnik paskowany

Drwalnik paskowany, w przeciwieństwie do spuszczel pospolity czy kołatek domowy  to typowy szkodnik drewna w lesie oraz drewna składowanego. Stwarza największe zagrożenie na składnicach spedycyjnych i tartacznych.

Drwalnik paskowany - jak wygląda?

To bliski krewniak kołatka należący do rodziny ryjkowcowatych i do podrodziny kołatkowatych. Występuje w całej Europie, w Polsce to znany szkodnik lasów iglastych – żeruje przede wszystkim w świerku. To niewielki chrząszcz osiągający maksymalnie 4 mm długości, o walcowatej i krępej budowie ciała. Zarówno przedplecze jak i pokrywy skrzydłowe są dwubarwne: jasnobrązowe i ciemne (czarne lub brunatne). Na pokrywach znajdują się regularne i ułożone w rzędy punkty. Kształt przedplecza i budowa czoła różnią się u samic i samców: czoło samicy jest wypukłe, u samca wklęsłe, z kolei brzeg przedplecza samicy bardziej zaokrąglony niż ma to miejsce u samca tego gatunku.

Drwalnik paskowany larwa to charakterystyczna larwa kołatkowatych – biała, beznoga, z wyraźnie zaznaczoną głową oraz łukowato zgięta. Osiąga długość średnio 4 mm, czyli tyle co dorosły chrząszcz.

image

Chcesz rozwiązać problem
szkodników drewna?

Znajdź najlepszego specjalistę w twoim regionie, umów się na konsultację i pozbądź się problemu raz na zawsze

Drwalnik paskowany żerowisko

Dorosłe chrząszcze pojawiają się już wczesną wiosną i kopulują do maja. Nie potrzebują wysokich temperatur, wystarczy że temperatura powietrza nie spada poniżej 0 stopni Celsjusza. Po kopulacji samica drąży krótkie chodniki, a samiec usuwa z nich trocinki i odchody świadczące o obecności żywych chrząszczy. Po tym „zabiegu” samica rozsiewa na ściankach chodników zarodniki mikroskopijnego grzyba – to stanowić będzie w przyszłości pokarm dla opuszczających jaja larw.

Samica wygryza w chodnikach tzw. nyże jajowe w celu składania jaj – składa je pojedynczo i zabezpiecza każdą z nyż zatyczką z trocinek. W ten sposób powstaje do 50 takich zagłębień. Po opuszczeniu jaj larwy wygryzają krótkie chodniki powiększając w ten sposób każdą nyżę. Drwalnik paskowany żerowisko wygląda po pewnym czasie jak drabinka z przemiennymi szczeblami. Po przepoczwarzeniu młode chrząszcze opuszczają drewno przez otwór wejściowy wygryziony wcześniej przez samicę i chowają się przed zimą w ściółce leśnej.

Pospolity szkodnik lasu – drwalnik

Głównie zasiedla wilgotne drewno okrągłe, zarówno w korze, jak i bez kory. Uszkadza także niedosuszone przetarte drewno. Samice przenosząc zarodniki grzybów powodują siniznę drewna. Ta z kolei wpływa niekorzystnie na wygląd drewna i świadczy o złych warunkach konserwacji, przez co nasuwać może przypuszczenie, że drewno może być zaatakowane także przez inne grzyby.

Owad ten może powodować spore szkody: porażone drzewa obniżają swoją wytrzymałość i często nie nadają się już do produkcji wyrobów drewnianych.

Drwalnik paskowany – jak chronić drewno w lesie?

Z racji tego, że drwalnik paskowany najbardziej zagraża drewnu w lesie i na składnicach warto zadbać o higienę lasu. Składowane drewno przyciąga wiele gatunków owadów, ale zdarza się, że może je już zawierać – mogło zostać zaatakowane wcześniej, na etapie żywego drzewa. Należy dbać o składowiska drewna, aby uniknąć strat pozyskanego materiału drzewnego oraz zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się szkodników na terenie lasów.

Ochrona drewna sprowadza się do przestrzegania pory ścinki, wywozu drewna z lasu oraz utrzymywania odpowiednich warunków składowania drewna, w tym chemiczną ochronę surowca. Aby wyeliminować ryzyko porażenia drewna na składnicy warto zadbać o usunięcie z terenu 10-centymetrowej warstwy ściółki i gleby oraz wyżwirowanie. Wszystko po to aby wyeliminować możliwość zimowania chrząszczy.

Drwalnik paskowany zwalczanie

Metoda zwalczania drwalnika na terenach leśnych to wspomniana wyżej odpowiednia higiena lasu. Drzewa porażone powinny być suszone i wywożone z lasu, z kolei w przypadku porażenia większego obszaru lasu zaleca się wykonanie oprysków agrolotniczych. W momencie kiedy drwalnik paskowany zostanie wykryty już u nas w domu, w drewnianych konstrukcjach czy w meblach, można zastosować jedną z metod: fumigacja, mikrofale czy zastosowanie żelu Xilix.

Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/0_Trypodendron_lineatum_Weibchen_20fach_von_rechts_und_oben.jpg