szkodniki drewna

Kornik drukarz

Czytaj więcej
image

Kornik drukarz zwalczanie - uciążliwy szkodnik drzew

Ten niewielki brunatny owad odgrywa istotną rolę w zamieraniu drzew iglastych – jego główną ofiarą padają świerki. To kornik owad rozwijający się w korze i łyku żywych świerków, pogromca borów świerkowych. Z drugiej jednak strony ważny element ekosystemu leśnego – od jego obecności i działalności uzależnionych jest wiele gatunków rzadkich i bardzo rzadkich zwierząt, roślin i grzybów.

Czy korniki w domu występują? Nie, wbrew powszechnej opinii nie spotykamy ich w domu i to nie one odpowiedzialne są za chrupanie i kołatanie wydobywające się z głębi drewnianych podłóg czy szaf. To uciążliwe szkodniki lasów i tylko tam je możemy spotkać.

Kornik drukarz ciekawostki

Osobniki dorosłe bardzo dobrze latają pokonując w ten sposób spore jak na owady odległości. Widać je wiosną, kiedy zrobi się już dostatecznie ciepło – budzą się ze snu zimujące w ściółce i żerowiskach chrząszcze i rozpoczynają swój lot. A jak to w życiu owadów bywa głównym celem kornika staje się kopulacja i zwiększenie populacji.

Samiec kornik drukarz szuka odpowiedniego miejsca do założenia żerowisk – najczęściej są to drzewa powalone i złamane lub osłabione przez czynniki zewnętrzne. Samce, zwane chrząszczami pionierskimi, posiadają pewną ciekawą zdolność – na podstawie bodźców chemicznych są w stanie rozpoznać i wybrać drzewa nadające się do zasiedlenia. Jeśli już znajdą odpowiedni materiał lęgowy wysyłają sygnał do innych chrząszczy – tej samej lub przeciwnej płci – wydzielając substancje, które wabią inne chrząszcze (są to tzw. feromony agregacyjne, wabiące obie płci oraz płciowe, wabiące samice).

Samce drążą w korze komory godowe i zwabiają do nich samice, które kolejno drążą chodniki macierzyste wzdłuż włókien drzewa. Tam składają owalne i błyszczące, białe jaja. Z jaja wylęga się kornik drukarz larwa zgięta grzbietobrzusznie, koloru białego z wyraźnie ciemniejszą główką (w kolorze żółto-brunatnym). Larwy żerują tuż pod korą świerków – wygryzają chodniki larwalne prostopadle do chodników macierzystych, na końcach których pojawią się wkrótce kolebki poczwarkowe. W kolebkach dochodzi do przepoczwarzenia i w ten oto sposób z żerowisk wylatują młode chrząszcze zwiastujące nowe pokolenie. Tempo rozwoju kornika oraz liczba jego pokoleń zależy przede wszystkim od warunków termiczno-wilgotnościowych.

Pierwszą oznaką żerowania kornika jest pojawienie się strug żywicy – to reakcja obronna drzewa. Skąd w ogóle tak wdzięczna nazwa – drukarz? To przez larwy, które drążą korytarze o bardzo ciekawych wzorach.

image

Chcesz rozwiązać problem
szkodników drewna?

Znajdź najlepszego specjalistę w twoim regionie, umów się na konsultację i pozbądź się problemu raz na zawsze

Korniki jak się pozbyć?

Korniki uznawane bywają za najgroźniejsze szkodniki lasów, bo przy ogromnej ich ilości zaatakowane drzewa nie mają szans. Duża populacja owadów może doprowadzić do wymarcia nawet całego lasu. Wzrostowi populacji kornika drukarza sprzyjają łagodne zimy, sucha wiosna i lato oraz brak działań prewencyjnych ze strony leśników.

Nasz bohater ma wielu wrogów naturalnych, do których zaliczyć możemy owadobójcze grzyby, pasożytnicze i drapieżne owady oraz ptaki, zwłaszcza dzięcioły. Wrogowie naturalni regulują liczebność populacji kornika w lasach – w przypadku jego podwyższonej populacji powodują zwiększoną jego śmiertelność: niszczą jaja, larwy, poczwarki i dorosłe chrząszcze. Pomijając zmniejszanie populacji kornika poprzez działania innych owadów, grzybów i ptaków, warto zwrócić uwagę na to w jaki inny jeszcze sposób można zadziałać. Co na korniki?

Kornik drukarz zwalczanie to przede wszystkim profilaktyka oraz monitorowanie lasu przez leśników. Jeśli znajdą oni ślady świadczące o żerowaniu owadów (brązowiejąca korona drzew, odstająca i odpadająca kora, wysypująca się mączka) muszą zadziałać od razu. Wszystkie drzewa zasiedlone przez szkodniki należy wycinać i wywozić z lasu, tak aby owady nie rozprzestrzeniały się dalej. Jeśli drzew wyciąć nie można zaleca się zabieg korowania – czyli z drzew zainfekowanych przez owady usuwa się korę wraz z kornikami, które się pod nią znajdują. Usuniętą korę należy spalić. Zdarza się, że w miejscach najbardziej narażonych na atak korników leśnicy instalują pułapki feromonowe, które mają za zadanie zwabić szkodniki. To idealny sposób na zwalczanie owadów i na określenie ich liczebności.

Metody prewencyjne mają służyć utrzymaniu populacji korników w takiej liczbie, aby nie stanowiły one poważnego zagrożenia dla ekosystemu leśnego.

Źródła: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Ips_typographus_3_bialowieza_forest_beentree.jpg